Jediným prostředkem pro komunikaci mezi traťovými komisaři a jezdci jsou právě vlajky. V případě neuposlechnutí následují tresty.
Traťoví komisaři vlajky vyvěšují (nebo s nimi mávají) na stanovištích traťových komisařů podél trati.

Vlajky pro všechny jezdce

 

Červená vlajka

Závod nebo trénink je přerušen
Vlajkou je máváno na všech stanovištích traťových komisařů a červená světla kolem trati musí být rozsvícena.
Jezdci musí zpomalit a vrátit se do boxů. Je zakázáno předjíždění.

Žlutá vlajka

Nebezpečí na trati, nebo blízko trati
Vlajkou je máváno nejméně na dvou stanovištích traťových komisařů před nebezpečím.
Jezdci musí zpomalit a být připraveni i zastavit. Je zakázáno předjíždění.

Zelená vlajka

Trať je volná
Vlajka je vystavena bez pohybu na každém stanovišti traťových komisařů v prvním kole tréninku, v seznamovacím kole a v zahřívacím kole.
Vlajka je také vystavena bez pohybu na stanovišti traťových komisařů následujícím bezprostředně po incidentu, který si vyžádal použití jedné nebo více žlutých vlajek.

Bílá vlajka

Pomalu se pohybující vozidlo na trati (ambulance apod.)
Vlajkou je máváno nejméně na dvou stanovištích traťových komisařů před vozidlem.
Jakmile takové vozidlo zastaví na trati, zůstávají vyvěšeny bílé vlajky a k nim je máváno ještě žlutými vlajkami.
Je zakázáno předjíždění.
Předjíždění pomalu jedoucího vozidla je povoleno.

Žluto červená pruhovaná vlajka

Snížená přilnavost trati (na trati je voda, olej, hlína apod.)
Vlajka je vystavena bez pohybu na stanovištích traťových komisařů.

Bílá vlajka s diagonálním červeným křížem

Kapky deště v této části trati
Vlajka je vystavena bez pohybu na stanovištích traťových komisařů.

 

Vlajky pro konkrétního jezdce

 

Modrá vlajka

Pomalejší jezdec musí umožnit předjetí
Vlajkou je máváno na pomalejšího jezdce, který je blízko předjetí rychlejším jezdcem.
Během tréninku – příslušný jezdec musí zůstat ve své linii a postupně zpomalit aby jej mohl rychlejší jezdec předjet.
Během závodu – příslušný jezdec musí umožnit následujícímu jezdci (jezdcům) předjetí při první příležitosti.

Černá vlajka se startovním číslem

Diskvalifikace jezdce
Vlajka je vystavena bez pohybu na všech stanovištích společně se startovním číslem.
Tato vlajka musí být použita až poté co byl informován jezdcův tým.
Jezdec musí vrátit do boxů a nesmí znovu odstartovat.

Černá vlajka s oranžovým kruhem

Mechanická závada
Vlajkou je máváno a spolu s vystavením startovního čísla jezdce značí mechanickou závadu na jeho stroji (např. unikající olej apod.).
Jezdec musí okamžitě opustit trať.

Šachovnicová vlajka

Konec závodu nebo tréninku
Vlajkou je máváno na cílové čáře v úrovni trati.
Pokud jezdec (jezdci) projíždějí těsně před vedoucím jezdcem během posledního kola před cílovou čarou, je současně modrá vlajka vystavená bez pohybu.