Základní pravidla, které je nutno dodržovat při jízdě po okruhu:

1. Při vjezdu na dráhu nesmíte ohrozit ostatní
Na dráhu vjíždějte tak, abyste nekřížili dráhu jezdcům, kteří již jedou po okruhu obvykle mnohem vyšší rychlostí než vy.
Platí jednoduché pravidlo – držte se spíš uprostřed, aby Vás mohl rychlejší předjet z kterékoli strany.

2. Začněte pomalu
Obětujte jedno až dvě kola na začátku na zahřátí pneumatik a nesnažte se ihned lámat osobní rekordy.

3. Sledujte dění na dráze před sebou
Zapomeňte na zpětná zrcátka (nejlepší je je sklopit či odmontovat). Co se děje za vámi vás nezajímá, ale snažte se jet tak, abyste byl pro ostatní co nejvíce čitelný.

4. Držte zvolenou stopu
Neprovádějte náhlé a nečekané změny směru jízdy. Můžete tím ohrozit rychlejší jezdce, kteří jedou za vámi, snaží se odhadnout vaši stopu a nejsou připraveni reagovat na vaše náhlé změny směru.

5. Bezdůvodně nezpomalujte
Na rovinkách se snažte držet rychlost a neohrožujte za vámi jedoucí jezdce nečekaným bezdůvodným zpomalením.
V případě že zajíždíte do boxu, je z hlediska bezpečnosti nutno zdvihnout levou ruku.

6. Čili jak v zatáčkách, tak na rovinkách jeďte plynule a předvídatelně
Na rychlosti nezáleží. Pomalý jezdec, který jede plynule je méně nebezpečný pro ostatní než nevyzpytatelný střelec často měnící styl jízdy.

7. V případě nehody nebo závady nezůstávejte na dráze
V případě, že vás postihne nehoda nebo technická závada, nezůstávejte na dráze nebo ve výjezdové zóně, ale co nejrychleji odejděte i s motorkou za svodidla.
Odvoz nepojízdného stroje zajistí obsluha okruhu.

8. Zastavení na dráze je přísně zakázáno
Ohrožujete tím ostatní jezdce.
Zastavení není dovoleno ani v případě, že vidíte zraněného jezdce či chcete pomoci s odstraněním havarovaného stroje. Tyto činnosti zajišťuje lékařská služba a obsluha tratě a jsou koordinovány přímo z dispečinku, který sleduje pomocí kamerového systému dění na dráze.

9. Věnujte maximální pozornost vlajkové signalizaci
Řiďte se pokyny a příkazy traťových komisařů. Vlajková signalizace je jediným prostředkem mezi traťovými komisaři a jezdci, proto průběžně sledujte stanoviště komisařů podél trati.

10. K jízdě slouží pouze závodní dráha
Ostatní komunikace v areálu mají svá pravidla pro pohyb osob a platí na nich pravidla pro provoz na silničních komunikacích. Maximální povolená rychlost v boxové uličce je 60km/h, na ostatních komunikacích je to 20 km/h. Pohybujte se pouze ve veřejných zónách areálu.

11. Pohyb po obslužné komunikaci

Přístup na obslužnou komunikaci je povolen pouze z tratě, a to v případě poruchy nebo havárie.
Po obslužné komunikaci se pohybujte pomalu a to pouze po směru jízdy po závodní dráze. Sledujte dění kolem sebe, protože obslužná komunikace slouží i k pohybu vyprošťovacích a odtahových vozidel a sanitek.