V Reportážích si můžete přečíst, jak probíhala Jarní cena Brna !